Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Wartkowice
Menu góra
Strona startowa BIP Rada Gminy Sesje Informacja dotycząca nagrywania sesji
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Informacja dotycząca nagrywania sesji, bieżące, menu 1103 - BIP - Urząd Gminy Wartkowice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Informacja dotycząca nagrywania sesji

Informacja dotycząca nagrywania sesji

 Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania sesji Rady Gminy Wartkowice

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanym dalej: RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Wartkowice, adres: ul. Targowa 25, 99-220 Wartkowice.
  2. W sprawach ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych - kontakt adres mailowy kontakt@iszd.
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378).
  4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej, pochodzących z powszechnych wyborów - zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2019.1429 ).
  5. Nagrania obrad sesji Rady Gminy Wartkowice są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Odbiorcą Pani/Pana danych jest GK PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Poprzeczna 8 55-050 Sobótka, która prowadzi obsługę informatyczną Administratora w zakresie nagrań z sesji – na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i przy zapewnieniu stosowania adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych. Zebrane dane w szczególnych okolicznościach mogą być udostępnione organom państwa, uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa na potrzeby prowadzonych przez nich postępowań (w tym np. administracyjnych, kontrolnych).
  6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione publicznie, więc każda osoba, która wejdzie na wskazane w pkt. 7 powyżej strony internetowe, będzie miała do nich dostęp. W związku z powyższym należy się liczyć z faktem, że dane te zostaną udostępnione nieograniczonej liczbie osób z różnych państw, w tym również osobom z państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być m.in. Google i inne wyszukiwarki internetowe.
  7. Nagrania z sesji zamieszczane są na stronach https://wartkowice.posiedzenia.pl oraz http://www.wartkowice.biuletyn.net bezterminowo. Nagrania zapisane na nośnikach danych, archiwizowane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowania.

Udostępnienie danych (tj. udział w sesji, zabranie głosu podczas obrad Rady Gminy Wartkowice) jest dobrowolne. Wejście jednak na teren sali konferencyjnej, na której odbywają się obrady Rady Gminy Wartkowice i/lub zabranie głosu podczas obrad jest równoznaczne z udostępnieniem swoich danych osobowych, co w konsekwencji będzie prowadziło do ich rozpowszechnienia na zasadach opisanych powyżej. Jeżeli nie chce Pani/Pan udostępniać swoich danych, prosimy o zapoznanie się z treścią obrad Rady Gminy Wartkowice w materiałach dostępnych na stronach internetowych, wskazanych w pkt. 7 powyżej.

Metryka

sporządzono
2021-03-23 przez Klaudia Szczepaniak
udostępniono
2021-03-23 00:00 przez Knop Paweł
zmodyfikowano
2024-04-23 12:08 przez Knop Paweł
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
698
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.