Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Wartkowice
Menu góra
Strona startowa BIP Rada Gminy Komisje
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Komisje, bieżące, menu 1098 - BIP - Urząd Gminy Wartkowice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Komisje

Komisje

 

Komisja Rewizyjna

Rady Gminy Wartkowice

Redlicki Andrzej Alfons

Przewodniczący

Chwiałkowski Grzegorz

Zastępca Przewodniczącego

Andrzejczak Krzysztof

członek

Olczyk Dominik

członek

Łukasik Marian Marek

członek

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 

1) na zlecenie i w zakresie określonym przez Radę Gminy dokonywanie kontroli działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy;

2) rozpatrzenie:

a) sprawozdania finansowego,

b) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy sporządzonego na   podstawie danych ewidencji księgowej budżetu,

 c) informacji o stanie mienia Gminy

     - oraz zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy i przedstawienie Radzie Gminy stanowiska i wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi;

 3) przed złożeniem wniosku, o którym mowa w pkt 2, Komisja rewizyjna może podjąć czynności kontrolne w zakresie gospodarki finansowej Gminy.

 

 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rady Gminy Wartkowice

Piotr Michał Lichański

Przewodniczący

Grzegorz Izydorczyk

Zastępca Przewodniczącego

Beata Anna Brygier

członek

Zenon Henryk Majtczak

członek

Gabriel Owczarek

członek

Zbigniew Jan Pajor

członek

Piotr Pietrzak

członek

Do obowiązków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy:

1) rozpatrywanie skarg, dotyczących działań Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych Gminy;

2) rozpatrywanie wniosków oraz petycji składanych przez obywateli. 

 

Komisja do Spraw Gospodarczych i Społecznych

Rady Gminy Wartkowice

Krzysztof Andrzejczak

Przewodniczący

Marian Marek Łukasik

Zastępca Przewodniczącego

Piotr Pietrzak

Zastępca Przewodniczącego

Beata Anna Brygier

członek

Grzegorz Chwiałkowski

członek

Grzegorz Hajdas

członek

Grzegorz Izydorczyk

członek

Piotr Michał Lichański

członek

Bogdan Jan Łuczak

członek

Zenon Henryk Majtczak

członek

Dominik Olczyk

członek

Gabriel Owczarek

członek

Zbigniew Jan Pajor

członek

Andrzej Redlicki

członek

Przedmiot działania Komisji:

1) sprawy dotyczące gospodarki terenami, ładu przestrzennego, gminnych dróg, mostów, placów, rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zaopatrzenia w wodę, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną oraz gaz, gospodarki odpadami, utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, budownictwa mieszkaniowego, inwestycji, ochrony środowiska, ochrony zwierząt, ochrony przyrody;

2) sprawy dotyczące oświaty, kultury, kultury fizycznej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych, porządku publicznego  i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej.

Metryka

sporządzono
2021-03-23 przez
udostępniono
2021-03-23 00:00 przez Prośniak Rafał
zmodyfikowano
2021-07-12 12:24 przez Prośniak Rafał
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
865
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.