Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Wartkowice
Menu góra
Strona startowa Aktualności Obwieszczenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenia, bieżące, menu 1043 - BIP - Urząd Gminy Wartkowice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Obwieszczenia

Data wytworzenia 2022-05-10, ostatniej modyfikacji 2022-05-10 15:18

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WARTKOWICE z dnia 05 maja 2022r.

OŚR.6220.1.2022.5 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WARTKOWICE z dnia 05 maja 2022r. Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.) informuję, że po rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza Furmańczyka działającego w imieniu i na rzecz Gminy Wartkowice,
Data wytworzenia 2022-04-29, ostatniej modyfikacji 2022-04-29 17:17

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WARTKOWICE z dnia 27 kwietnia 2022r.

OŚR.6220.6.2021.11 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WARTKOWICE z dnia 27 kwietnia 2022r. Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.) informuję, że po rozpatrzeniu wniosku E&J Energy Sp. z o.o. o została wydana decyzja o środowiskowych
Data wytworzenia 2022-03-21, ostatniej modyfikacji 2022-03-28 11:26

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ZMIANY RODZAJU URZĘDOWEJ NAZWY MIEJSCOWOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY WARTKOWICE

Stary Gostków, dnia 09 marca 2022 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ZMIANY RODZAJU URZĘDOWEJ NAZWY MIEJSCOWOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY WARTKOWICE Konsultacje zarządzono i przeprowadzono na podstawie uchwały nr VII/38/2019 Rady Gminy Wartkowice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Wartkowice (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 1596), uchwały nr LII/297/2022 Rady Gminy Wartkowice
Data wytworzenia 2022-03-21, ostatniej modyfikacji 2022-03-21 14:38

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WARTKOWICE z dnia 17 marca 2022r.

OŚR.6220.7.2021.8 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WARTKOWICE z dnia 17 marca 2022r. Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.) informuję, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Panią Magdalenę Kołecką działającą w imieniu
Data wytworzenia 2022-03-09, ostatniej modyfikacji 2022-03-09 14:27

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WARTKOWICE z dnia 08 marca 2022r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WARTKOWICE z dnia 08 marca 2022r. Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.) informuję, że po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa Król została wydana decyzja w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych
Data wytworzenia 2022-02-25, ostatniej modyfikacji 2022-02-25 14:42

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WARTKOWICE z dnia 22 lutego 2022r.

OŚR.6220.8.2021.7 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WARTKOWICE z dnia 22 lutego 2022r. Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.) w związku z art. 10 § 1 oraz art. 49 k.p.a. informuję, że po rozpatrzeniu wniosku PCWO ENERGY PROJEKT
Data wytworzenia 2022-02-17, ostatniej modyfikacji 2022-02-17 15:26

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WARTKOWICE z dnia 14 lutego 2022r.

OŚR.6220.5.2021.18 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WARTKOWICE z dnia 14 lutego 2022r. Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.) informuję, że na wniosek Pani Angeliki Woźniak – Wszędybył działającej w imieniu i na rzecz Firmy
Data wytworzenia 2021-12-09, ostatniej modyfikacji 2021-12-09 15:28

Obwieszczenie o rozprawie dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie hal magazynowych, budynku biurowo-socjalnego, magazynowego i portierni wraz z niezbędną infrastrukturą. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach nr ew. 213, 214, 217,

OŚR.6220.5.2021.14 O B W I E S Z C Z E N I E O R O Z P R A W I E Na podstawie art. 91 § 3 k.p.a. oraz art. 36 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
1 / 7
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.