Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Wartkowice
Menu góra
Strona startowa Informacje Organy Sesje Rady Gminy Klauzula informacyjna
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Klauzula informacyjna, bieżące, menu 1078 - BIP - Urząd Gminy Wartkowice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Stary Gostków, dnia 19 listopada 2018 r.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)(DZ. U. UE. l. z 2016 r. nr 119) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rada Gminy Wartkowice, współadministratorem danych jest Wójt Gminy Wartkowice.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe m.in. w postaci wizerunku, barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych Pana/Pani osoby zarejestrowanego przez urządzenie nagrywające tj. mikrofon podłączony do systemu obsługi Rady Gminy, - przetwarzane są w celu realizacji przez Gminę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów gminy w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku) w związku z transmitowaniem i utrwalaniem sesji rady gminy jest: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zmianami), ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764), ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 650).

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

3) Kontakt w sprawie ochorny danych osbowych, realizacji praw w zakresie ochorny danych osobowych: b.ulijasz@iszd.pl.

4) Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.

5) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

7) Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j.:Dz. U. z 2018r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Radę Gminy Wartkowice.

Metryka

data wytworzenia
2019-03-19
data udostępnienia
2019-03-19
sporządzone przez
Rafał Prośniak
opublikowane przez
Rafał Prośniak
ilość odwiedzin
2
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.